Προγράμματα για Υπολογιστή


Προγράμματα για Pc Και πρόσθετα 
Mozilla Chrome
Προσοχή Τα προγράμματα που προτείνω κάτω προτείνετε να εγκατασταθούν μόνο από έμπειρους χρήστες !!!
http://www.videolan.org/vlc/
http://www.filehippo.com/download_ccleaner
http://format-factory.el.softonic.com/download
http://www.7-zip.org/download.html
www.rarlab.com/rar/wrar520el.exe
http://www.mediafire.com/download/iduaenbolbjm8bb/AdbeRdr910_en_US_Std.exe

http://win7gadgets.com/http://rocketdock.com/downloadbluestacks
https://cdburnerxp.se/
http://www.teamviewer.com/el/
https://anydesk.gr/remote-desktop
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html


http://kmplayer.en.softonic.com/

http://www.mediafire.com/download/yaa1y3ikijxh3f8/tzaki.exehttp://www.mediafire.com/download/9lc4aq1h7s21x8t/htc_clock.exe
https://www.qbittorrent.org/download.php

http://www.utorrent.com/
http://www.bleepingcomputer.com/download/adwcleaner/dl/125/
http://www.mediafire.com/download/qntiwuaefq7jlfn/today25.exe
https://www.wps.com/
www.adwareremovaltool.org/download-art


https://el.libreoffice.org/download/
http://www.audacityteam.org/download/Mozilla add ons

https://www.mozilla.org/el/firefox/new/


https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/flagfox/?src=cb-dl-users
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/searchpreview/?src=ss
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/video-downloadhelper/?src=search
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/adblock-plus/?src=search
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/google-translator-for-firefox/?src=cb-dl-users
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/youtube-video-and-audio-dow/?src=cb-dl-users

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/greek-english-spell-dictionary/?src=search
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/greasemonkey/?src=cb-dl-users
https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/enhancer-for-youtube/

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/blocksite/?src=cb-dl-users
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixhLu7v_7KAhVBGxQKHfnlA8AQFgghMAA&url=https%3A%2F%2Faddons.mozilla.org%2F&usg=AFQjCNGoTdPVJJYDmaDkKoFSpuasv6HVCg&sig2=ZXiiWa8xK0gYOkhJXtIPHw&bvm=bv.114195076,d.d24

I don't care about cookies

CHROME ADD ONS
https://www.google.com/chrome/browser/desktop/
chrome 
https://chrome.google.com/webstore/detail/clear-history-advance-for/kihobnjokffgdfnhjdfiaibalbgfolic
https://chrome.google.com/webstore/detail/clear-history-advance-for/kihobnjokffgdfnhjdfiaibalbgfolic/related

https://chrome.google.com/webstore/detail/searchpreview/hcjdanpjacpeeppdjkppebobilhaglfo
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-plus/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb?hl=el%20%20add%20block%20plus%20chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/brushed/bfjgbcjfpbbfepcccpaffkjofcmglifg?hl=el
https://chrome.google.com/webstore/detail/ip-address-and-domain-inf/lhgkegeccnckoiliokondpaaalbhafoa?hl=el
https://chrome.google.com/webstore/detail/moon-phases-calendar/adjpjddblanhkhbefjokbboekepnppli?hl=el
Dark Mode for Chrome
https://chrome.google.com/webstore/detail/video-downloadhelper/lmjnegcaeklhafolokijcfjliaokphfk
https://chrome.google.com/webstore/detail/enhancer-for-youtube/ponfpcnoihfmfllpaingbgckeeldkhle/related


https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjY2fPIv_7KAhXHwxQKHRy5DPQQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fchrome.google.com%2Fwebstore%2Fcategory%2Fextensions%3Fhl%3Del&usg=AFQjCNEFe9NrqHidzHznylvg0MGN2Iw9sA&sig2=Akcm_p9cKa39GYtOio_law&bvm=bv.114195076,d.d24

 . ® ¥ € ©