Δρομολογια Κτελ Καρδίτσας

Κρατήσεις Θέσεων: 24410 21001
Καρδίτσα Αποθήκη: 24410 74114
Πληροφορίες: 24410 21411 Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 56, Καρδίτσα, ΤΚ 43100
 
 
Καρδίτσα-Αθήνα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
1:00 + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
6:30 + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
8:00+
+ Καρδίτσα Αθήνα μ. Κέδρου
9:00 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
10:45 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
13:00 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
15:00 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
17:30 + + + + + + +  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων
19:00
+  Καρδίτσα Αθήνα μ. Σοφάδων

Αθήνα-Καρδίτσα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
7:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
9:30

+
+ +
 Κάθε μέρα μέσω Κέδρου
9:30 + +
+

+ Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
11:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
13:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
15:30 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
17:00+
+  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
18:00 + + + +
+
Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
19:00+
+  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων
21:00 + + + + + + +  Αθήνα Καρδίτσα μ. Σοφάδων

Μουζάκι-Αθήνα

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
8:00 + + + + + + +
9:30 + + + + + + +
16:00 + + + + + + +
18:45
+


Αθήνα-Μουζάκι

Δ Τ Τ Π Π Σ Κ  (Σημ.)
7:30 + + + + + + +
9:30 + + + + + + +
11:30


13:30 + + + + + + +
15:30 + + + + + + +
16:30+


17:00+


Γαριτος Ηλεκτρικα