Προώθηση Εκτροπή Κλήσης ή αναμονή

Προώθηση Εκτροπή Κλήσης ή αναμονή πως ενεργοποιούνται ή ποιοι είναι οι κωδικοί που λειτουργούν για τα περισσότερα τηλεφωνικά νούμερα έως και σήμερα 


Κατηγορίες Εκτροπής:
1. Όταν το τηλέφωνό σου είναι κατειλημμένο
 • Ενεργοποίηση: Πληκτρολογείς * 6 7 * τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείς να γίνει η εκτροπή και # (π.χ. *67*2102345678#)
 • Απενεργοποίηση: Πληκτρολογείς # 6 7 #
 • Επιβεβαίωση: Πληκτρολογείς * # 6 7 #
2. Όταν το τηλέφωνο σου δεν απαντά
 • Ενεργοποίηση: Πληκτρολογείς * 6 1 * τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείς να γίνει η εκτροπή και # (π.χ. *61*2102345678#)
 • Απενεργοποίηση: Πληκτρολογείς # 6 1 #
 • Επιβεβαίωση: Πληκτρολογείς * # 6 1 #
3. Όταν όλες σας οι κλήσεις σου μεταφέρονται απευθείας σε κάποιο άλλο τηλέφωνο
 • Ενεργοποίηση: Πληκτρολογείς * 2 1 * τον αριθμό τηλεφώνου που επιθυμείς να γίνει η εκτροπή και # (π.χ. *21*2102345678#)
 • Απενεργοποίηση: Πληκτρολογείς # 2 1 #
 • Επιβεβαίωση: Πληκτρολογείς * # 2 1 #
4. Αναμονή / Κράτηση Κλήσης 
Η υπηρεσία Ένδειξης Αναμονής Κλήσης χρησιμοποιείται για να μην χάνεις
καμία εισερχόμενη κλήση. Ειδοποιήσαι μέσω ηχητικού σήματος ενώ ήδη
μιλάς, ότι κάποιος άλλος σε καλεί.
 • Ενεργοποίηση: Πληκτρολόγησε * 4 3 #
 • Απενεργοποίηση: Πληκτρολόγησε # 4 3 #
 • Επιβεβαίωση: Πληκτρολόγησε * # 4 3 #
Επιλογές: 
Όταν ακούς την ένδειξη Αναμονής Κλήσης έχεις 2 επιλογές:
1. Να κλείσεις τον πρώτο συνομιλητή και να μιλήσεις με τον δεύτερο
πληκτρολογώντας [R] ή [Recall] ή [Flash] ή πατώντας το άγκιστρο του
τηλεφώνου σου.
2. Να κρατήσεις σε αναμονή τον πρώτο συνομιλητή και να μιλήσεις με τον
δεύτερο πληκτρολογώντας [R] και 2 ή [Recall] και 2 ή [Flash] και 2 ή
πατώντας το άγκιστρο του τηλεφώνου σου και 2.
Μπορείς αν θέλεις να αγνοήσεις την κλήση και να συνεχίσεις τη συνομιλία
σου. Μετά την πάροδο 40΄΄ περίπου ο χαρακτηριστικός ήχος που σε
ενημερώνει ότι υπάρχει κλήση σε αναμονή, σταματάει.
Σε περίπτωση που έχεις ενεργοποιήσει την αναμονή κλήσης και η γραμμή σου
είναι κατειλημμένη, ο καλών ακούει είτε το μήνυμα: ‘Η κλήση σας είναι
σε αναμονή, παρακαλούμε μην κλείσετε αν δεν ακούσετε σήμα
κατειλημμένου’, είτε σήμα κανονικής κλήσης για 60΄΄ χωρίς μήνυμα και
μετά ακούει σήμα κατειλημμένου.